การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3CwiVdP

คู่มือการอบรม : https://bit.ly/3w4qXcn
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :  https://bit.ly/3KFTOIb

เอกสารประกอบ  :  https://bit.ly/3wlJL74
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :  https://bit.ly/3IkDbAh

เอกสารประกอบการอบรม : https://bit.ly/3u4YlgJ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3qfGdQ7

เอกสารประกอบการอบรม : https://bit.ly/3wbW2Lw
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/36oA2Ce

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3Imz8Dr

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3LKwmKB

เอกสารประกอบการอบรม :  https://bit.ly/3J9J0ku
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3DLfmRE

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :  https://bit.ly/3ufEmgE

ตรวจสอบรายชื่อ  https://datastudio.google.com/s/rGAYah4IdE0
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :  https://bit.ly/3DRmc8b

ตรวจสอบรายชื่อ  :  https://datastudio.google.com/s/oxrfmIh3Kts
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :  https://bit.ly/37BZyEP

ตรวจสอบลำดับที่  :   https://datastudio.google.com/s/qDx9rVAIOg0
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :  https://bit.ly/3xCrjYG

ตรวจสอบรายชื่อ  :  https://thlink.info/?go=s25
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://datastudio.google.com/s/qbhMwqrUVkc

ตรวจสอบรายชื่อ  :  https://thlink.info/?go=s24
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :  https://datastudio.google.com/s/lbF9vfBeeAc   


ตรวจสอบรายชื่อ  :   https://thlink.info/?go=s22
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://datastudio.google.com/s/rcYTDRu15yM

ตรวจสอบรายชื่อ  :  https://thlink.info/?go=s23
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://datastudio.google.com/s/tQoOv3d0HXo

รับชมผ่านยูทูป  :  https://youtu.be/zMuKcyXdbFs
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://datastudio.google.com/s/lYBNzABoFhE
ตรวจสอบรายชื่อ : https://thlink.info/?go=s27

รับชมผ่านยูทูป  :   https://youtu.be/toj4RR79Kag
ตรวจสอบรายชื่อ  :  https://thlink.info/?go=s26
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://datastudio.google.com/s/v8o0lDnYsHI

รับชมผ่านยูทูป  :  https://youtu.be/ZYl4z-7D-0E
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร  :  https://datastudio.google.com/s/vukYtqWtLDk

รับชมผ่านยูทูป  :  https://youtu.be/xpjhCO6-LNo
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :  https://datastudio.google.com/s/vukYtqWtLDk