การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน
เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าระบบ Google Meet ได้จำนวน 250 ท่าน
ถ้าระบบเต็ม สามารถรับชมผ่านช่องทางยูทูป
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.สุรินทร์ เขต 3
- การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างการเข้ารับการอบรม และปิดระบบเมื่อจบการอบรม

หลักสูตรที่จัดการอบรมเรียบร้อยแล้ว คลิกเพื่อรับชมย้อนหลัง

ลิงก์เข้าร่วมอบรม : https://bit.ly/srn3meet
หรือรับชมผ่านยูทูป :
https://youtu.be/ZYl4z-7D-0E
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :
https://datastudio.google.com/s/vukYtqWtLDk

ลิงก์เข้าร่วมอบรม : https://bit.ly/srn3meet
หรือรับชมผ่านยูทูป :
https://youtu.be/xpjhCO6-LNo
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :
https://datastudio.google.com/s/vukYtqWtLDk

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3CwiVdP

คู่มือการอบรม : https://bit.ly/3w4qXcn
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :
https://bit.ly/3KFTOIb

เอกสารประกอบ : https://bit.ly/3wlJL74
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :
https://bit.ly/3IkDbAh

เอกสารประกอบการอบรม : https://bit.ly/3u4YlgJ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :
https://bit.ly/3qfGdQ7

เอกสารประกอบการอบรม : https://bit.ly/3wbW2Lw
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :
https://bit.ly/36oA2Ce

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3Imz8Dr

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3LKwmKB

เอกสารประกอบการอบรม : https://bit.ly/3J9J0ku
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3DLfmRE

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3ufEmgE

ตรวจสอบรายชื่อ https://datastudio.google.com/s/rGAYah4IdE0
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3DRmc8b

ตรวจสอบรายชื่อ : https://datastudio.google.com/s/oxrfmIh3Kts
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/37BZyEP

ตรวจสอบลำดับที่ : https://datastudio.google.com/s/qDx9rVAIOg0
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://bit.ly/3xCrjYG

ตรวจสอบรายชื่อ : https://thlink.info/?go=s25
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://datastudio.google.com/s/qbhMwqrUVkc

ตรวจสอบรายชื่อ : https://thlink.info/?go=s24
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://datastudio.google.com/s/lbF9vfBeeAc

ตรวจสอบรายชื่อ : https://thlink.info/?go=s22
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :
https://datastudio.google.com/s/rcYTDRu15yM

ตรวจสอบรายชื่อ : https://thlink.info/?go=s23
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://datastudio.google.com/s/tQoOv3d0HXo

ลิงก์เข้าร่วมอบรม : https://bit.ly/srn3meet
หรือรับชมผ่านยูทูป :
https://youtu.be/zMuKcyXdbFs
ลงทะเบียน :
https://forms.gle/w5rFPCPMN6CKoVjF8
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://datastudio.google.com/s/lYBNzABoFhE
ตรวจสอบรายชื่อ : https://thlink.info/?go=s27

ลิงก์เข้าร่วมอบรม : https://bit.ly/srn3meet
หรือรับชมผ่านยูทูป :
https://youtu.be/toj4RR79Kag

ตรวจสอบรายชื่อ :
https://thlink.info/?go=s26
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร : https://datastudio.google.com/s/v8o0lDnYsHI