🌼 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3

🌼 ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้ 🌼

🌼 ผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 🌼